۰۹۳۵۶۹۰۸۴۴۵ ، ۰۵۱-۳۸۴۵۸۶۵۴-۹

ترانسفر رایگان به حرم

divider ترانسفر رایگان به حرم

راحتی مسافران و میهمانان عزیزمان در هتل صدر مشهد ، یکی از مهمترین دغدغه های ماست. از این رو سرویس ترانسفر حرم مطهر  رایگان یکی از سرویس های ویژه ای است که برای شما سروران ارجمند در نظر گرفته ایم.